Süt ve Süt ürünlerinde hile yapan firmalar

Süt ve Süt ürünlerinde hile yapan firmalar - Kadin2.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Süt ve Süt ürünlerinde hile yapan firmaların listesini internet sitesinden yayınladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarafından açıklanan “Yüz Karası” listesinde birçok marka ve şirket bulunuyor.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, internet sitesinde açıklanan “Yüz Karası” üreticiler listesi için şu açıklamaya yer verildi: “Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önüne geçilmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse resmi kontrol uygulamaları şeklinde Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma ve uygulamalar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında hazırlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik” (R.G. 17.12.2011/28145) kapsamında yürütülmektedir. Yönetmelikte, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden firma ve ürün bilgileri ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firma ve ürün bilgilerinin Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü de yer almaktadır.”